Νομική ειδοποίηση

Ango International
Διονυσίου Μυλωνά 9
54636 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2310279543
E-mail: ango@ango.gr

Αριθμός μητρώου προμηθευτή: 823

Ango και Ango international λεκτικά και λογότυπα είναι πνευματικά κατοχυρωμένοι τίτλοι.

Όλες οι εικόνες και τα λογότυπα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η χρήση των εικόνων για προσωπικούς ή συντακτικούς σκοπούς επιτρέπεται, εφόσον οι εικόνες δεν έχουν αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο και συνοδεύονται από σαφή γραπτή δήλωση ότι η ango international είναι κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε άλλη, ιδιαίτερα εμπορική ή άλλη εμπορική χρήση, υπόκειται στη ρητή γραπτή συγκατάθεση της ango και με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.