ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην ango ακολουθούμε πολιτική επιστροφών, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και τους όρους των εταιρειών/κατασκευαστών των προϊόντων μας.
Αν παραλάβατε προϊόν σε διαφορετική κατάσταση απ’ ότι περιμένατε, θα φροντίσουμε την αλλαγή του και θα βρούμε μαζί αυτό που θέλετε, αρκεί να πληρούνται τα παρακάτω:

Γενικοί όροι

Επιστροφές προϊόντων μπορούν να γίνουν δεκτές μέσα σε χρονικό διάστημα 3-5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Το προϊόν θα πρέπει να έχει αγοραστεί από την ango (απόδειξη λιανικής πώλησης) και να έχει όλα τα ταμπελάκια του καθώς και άθικτη τη συσκευασία του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.

Ειδικότεροι όροι επιστροφής για το προϊόν:

 Θα πρέπει το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Το προϊόν δεν μπορεί να γίνει δεκτό προς επιστροφή ή αντικατάσταση έπειτα από οποιαδήποτε διεργασία συναρμολόγησης ή τοποθέτησης.  Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ελαττωματικό μέρος προϊόντος κατά την από-συσκευασία των ειδών (π.χ. τυχόν χτύπημα, φθορά κ.λπ.), μην προχωρήσετε σε καμία περίπτωση στη συναρμολόγησή του, ώστε να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε την αποστολή νέου ανταλλακτικού ή την αντικατάσταση του προϊόντος. Επίσης, μη δοκιμάσετε να συναρμολογήσετε το είδος αν τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία οι σχετικές οδηγίες συναρμολόγησης.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:

 Έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας εντός 15 ημερών από την αγορά του έτσι ώστε:

 Α) Να γίνει κατανοητό αν αφορά περίπτωση επιστροφής λόγω ελαττωματικού προϊόντος ή λόγω λάθους στην παραγγελία σας.

 Β) Να αναφερθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι που προαναφέρθηκαν.

 Γ) Να σας ενημερώσουμε τον τρόπο αποστολής της επιστροφής σας.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος είναι απαραίτητο να μας στείλετε φωτογραφία του είδους στο customercare@ango.gr ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα στην επικοινωνία μας μαζί σας και να επιβεβαιώσουμε με την κατασκευάστρια εταιρεία την αποδοχή της επιστροφής.

Συσκευάζετε το προϊόν ώστε να είναι προστατευμένο κατά την επιστροφή - αποστολή. 

Συμπληρώνετε το Έντυπο Επιστροφής, που θα βρείτε εδώ αναφορικά με την παραγγελία σας και το εσωκλείεται στο προς επιστροφή δέμα. Σε περίπτωση που χρειάζεστε εκ νέου το έντυπο ή ξεχάσατε να το συμπεριλάβετε στο δέμα σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ και να μας το στείλετε με e-mail στο: customercare@ango.gr

 Η διεύθυνση παράδοσης της επιστροφής σας είναι η:

ango international
Διονυσίου Μυλωνά 9
54636 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310279543
E-mail: ango@ango.gr

**Η διαδικασία της επιστροφής έχει μέσο χρόνο διάρκειας 5 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιστροφής.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage