Συμμετοχή μας στην "Ανακύκλωση Α.Ε."

Συμμετοχή μας στην ανακύκλωση:

Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της χώρας μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.) και την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Ο αριθμός μητρώου παραγωγού της ango international είναι ο ΑΜΠ: 823

Ανακυκλώνοντας όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον καθώς και να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους πρώτων υλών για τις μελλοντικές γενιές.