ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ANGO

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραγγελίες γίνονται αποδεκτές από εμάς σε συνάρτηση του αποθέματος και των τιμών που ισχύουν με βάση συγκεκριμένο τιμοκατάλογο, που έχει αποσταλεί στον πελάτη σε προγενέστερο χρόνο. Η ορισθείσα διαδικασία προβλέπει ότι μετά την μετάδοση της (των) παραγγελίας (ων), θα γίνεται επιβεβαίωση και εκ νέου έγγραφη μετάδοσή της (τους) από μέρους μας προς τον πελάτη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το σύνολο ή μέρος κάθε παραγγελίας, εφόσον δεν υπάρχει απόθεμα ή δεν τηρούνται οι όροι της συμφωνίας μας.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αποδεκτές γίνονται όλες οι έγγραφες παραγγελίες μεταδιδόμενες μέσα από την Β2Β ιστοσελίδα μας αλλά και μέσω e-mail. Ειδικά στις πρώτες παρέχεται το προνόμιο ταχύτερης εκτέλεσης & παράδοσης, λόγω της αμέσου ενημερώσεως του εμπορικού συστήματος μας.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν/ καταβάλλονται από τον παραλήπτη ανεξάρτητα του ύψους της παραγγελίας. Παρότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την παροχή σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη, την ευθύνη της μη παράδοσης ή την αποτυχία παράδοσης εξακολουθεί να την έχει ο πελάτης.

ΦΘΟΡΑ, ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά πρέπει να κοινοποιούνται εγγράφως τόσο στους μεταφορείς όσο και σε εμάς εντός 2 ημερών. Αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα κατά τη στιγμή της παραλαβής, παρακαλούμε να παραλάβετε εγγράφως με παρατήρηση στα φορτωτικά έγγραφα με επιφύλαξη για τυχόν κατεστραμμένα ή ελλειμματικά προϊόντα. Εάν η διαδικασία αυτή δεν τηρηθεί ως ανωτέρω κατά γράμμα τότε αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη μας. Εάν τα εμπορεύματα δεν φθάσουν στον προορισμό τους εντός 10 ημερών από την έκδοση του τιμολόγιου ή του δελτίου αποστολής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Τυχόν καθυστέρηση ή παράλειψη ενημέρωσής μας στο συμφωνημένο διάστημα θα αποκλείει αυτομάτως κάθε μας ευθύνη. Η ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων αποτελεί ευθύνη του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κανένα προϊόν με βάση επιβεβαιωμένες παραγγελίες δεν μπορεί να επιστραφεί για οποιοδήποτε λόγο, αν δεν παρασχεθεί προηγουμένως έγγραφη και μόνον άδεια από εμάς.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πληρωμένες, επιβεβαιωμένες και ανεξάρτητα από την ημερομηνία τοποθέτησής τους παραγγελίες, θα συνεχίσουν να παραδίδονται στο σύνολό τους εκτός εάν έχουμε άλλη έγγραφη ενημέρωση και έγγραφη συμφωνία.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

Η πληρωμή μας ορίζεται εξ αρχής ως απολύτως μετρητοίς. Εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις άλλου τρόπου εξόφλησης κατόπιν συμφωνίας προ της εκδόσεως του τιμολογίου, η οποία θα αποδεικνύεται μόνον επί της έγγραφης από εμάς επιβεβαίωσης της παραγγελίας, όπου ο πελάτης θα ενημερώνεται μεταξύ άλλων για διάφορες λεπτομέρειες, όπως η διαθεσιμότητα, ημερομηνία αποστολής, τραπεζικοί λογαριασμοί προς κατάθεση κλπ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ.

Κανόνες ομαλής προώθησης εμπορευμάτων, προστασίας αυτών αλλά και ισοβαρούς μεταχείρισης των πελατών, επιβάλλει να ακολουθήσουμε πολιτική προτεινόμενων τιμών λιανικής που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές προς όφελος αμφοτέρων των συμβαλλομένων και του καταναλωτικού κοινού. Ειδικά για τα καταστήματα στο διαδίκτυο (e-shop’s) καμία παρέκκλιση από αυτές τις τιμές δεν γίνεται αποδεκτή, εκτός αν υπάρχει έγκριση μας και εφόσον έχει προηγηθεί από τον πελάτη ειδική, γραπτή ενημέρωση για συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες, η πραγματοποίηση των οποίων θα πρέπει να αποδεικνύεται σε οιαδήποτε τυχόν πρώτη ζήτηση μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πάσης φύσεως φωτογραφικό υλικό που μεταδίδετε σε πελάτες μας δωρεάν, φέρει μαζί του δικαιώματα τα οποία και τους δεσμεύουν για την ορθή χρήση του.  Φωτογραφίες προϊόντων, λογότυπα και πάσης φύσεως φωτογραφικό υλικό υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.  Η μη ορθή χρήση ή η μετάδοσή τους σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά μας δύναται να οδηγήσει σε ποινικά διωκόμενες πράξεις με βάση το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Συμφωνώ, άνευ ουδεμίας επιφύλαξης με όλους τους τρέχοντες όρους συνεργασίας της ANGO INTERNATIONAL, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ, ΜΥΛΩΝΑ Δ. 9, 54636 Θεσσαλονίκη, Ελλάς.

Στοιχεία εταιρείας και υπεύθυνου επιχείρησης