Η απόλυτη δέσμευσή μας στον τομέα της ασφάλειας

Δεν υπάρχει γονέας, ο οποίος να μην θέλει να αισθάνεται βέβαιος, με όλη τη σημασία της λέξης, για τη συσκευή ή το αντικείμενο που θα επιλέξει να τοποθετήσει στο δωμάτιο των παιδιών του.

Στο καίριο αυτό ζητούμενο εναρμονίζεται πλήρως η επιχείρηση μας, αφού, εκτός από τη δημιουργία προϊόντων, που παρέχουν τον ιδανικό (άπλετο ή συμπληρωματικό) φωτισμό, πάντοτε ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, σταθερά προσανατολιζόμαστε στη διασφάλιση της ποιότητας εκείνης που μηδενίζει οιασδήποτε μορφής λειτουργικό κίνδυνο. 

Σε όλα τα φωτιστικά μας η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα μας, πριν από τη διάθεση τους στην αγορά, υπόκεινται στις αυστηρότερες των δοκιμών που υπαγορεύει ο εκάστοτε ισχύων κανονιστικός οδηγός της ΕΕ.

Οι συγκεκριμένες δοκιμές πραγματοποιούνται σε ειδικό, πιστοποιημένο εργαστήριο, το οποίο εκδίδει και τα κατάλληλα πιστοποιητικά, διαθέσιμα κατόπιν σχετικού αιτήματος σε όλους τους πελάτες μας.

Είναι φυσικά σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι τα διακοσμητικά δωματίου κατασκευάζονται από υλικά χωρίς φθάλιο ή άλλες τοξικές ουσίες.