ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΔΕΜΑΤΟΣ

ANGO 
 ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΛΩΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 9
 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310279543

ango@ango.gr