Κέντρο υποστήριξης

Απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας κατασκευάζονται στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα πρότυπα ποιότητας. Τα είδη που κατασκευάζονται εκτός ΕΕ ελέγχονται από εξωτερικά εξειδικευμένα εργαστήρια δοκιμών και φέρουν πιστοποιήσεις.

Η ango δεν προσφέρει πλέον έντυπο κατάλογο. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας ή στον ψηφιακό κατάλογο σε μορφή pdf από εδώ →