Αυτοκόλλητα φωσφορίζοντα στο σκοτάδι

Φωσφορίζοντα στο σκοτάδι αυτοκόλλητα

Πλημμυρήστε με μαγεία το παιδικό δωμάτιο με τα φωσφορίζοντα στο σκοτάδι διακοσμητικά αυτοκόλλητα τοίχου!
Επανατοποθετούνται χωρίς ζημιές στον τοίχο ή το αυτοκόλλητο.