Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια

Κάθε γονιός θέλει να αισθάνεται καλά για τη συσκευή ή το αντικείμενο που βάζει στο δωμάτιο των παιδιών του.

Ειδικά για τα φωτιστικά μας προϊόντα για παιδιά, είμαστε αφιερωμένοι στη δημιουργία προϊόντων, που είναι ασφαλή, αλλά και παρέχουν άπλετο ή συμπληρωματικό φωτισμό ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Σε όλα τα προϊόντα μας η ασφάλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα μας υπόκεινται στις πιο αυστηρές δοκιμές σύμφωνα με τον κανονιστικό οδηγό της ΕΕ, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

Όλες οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε επίσημο εργαστήριο, που εκδίδει και τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία μπορούν να παραχωρηθούν κατόπιν αιτήματος στους πελάτες μας.

Τα διακοσμητικά δωματίου κατασκευάζονται από υλικά χωρίς φθάλιο ή άλλες τοξικές ουσίες.